Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeAgendaOrganisatie langdurige zorgWet langdurige zorg

Afrondende bijeenkomst Actualisatie VG7 en hoe verder?

Datum: 28 juni 2019

Tijd: 12:30 - 15:00

Waar: ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein

De VGN organiseert op 28 juni 2019 een afrondende bijeenkomst over het traject
actualisatie zorgprofiel VG7 voor deelnemers en andere belangstellenden. Naast de presentatie en vaststelling van het geactualiseerde profiel, gaan we in op de vervolgstappen die nodig zijn om tot persoonsgerichte zorg te komen voor deze doelgroep en maken we de verbinding met andere trajecten.

Traject actualisatie VG7 en vervolgstappen
De afgelopen maanden is in een reeks van bijeenkomsten met experts gekomen tot een beter passende beschrijving van het zorgprofiel. Er is ook geïnventariseerd wat er nodig is om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren aan deze cliënten. Als laatste stap hebben we een vertaling gemaakt naar het tarief dat nodig is om deze persoonsgerichte zorg te kunnen leveren.

In de afrondende bijeenkomst presenteren we u de resultaten van dit traject en wordt het geactualiseerde profiel vastgesteld. Deze actualisatie vraagt wel om concrete vervolgstappen om persoonsgerichte zorg echt te kunnen realiseren. Het hangt bijvoorbeeld samen met de vraagstukken die wij signaleren ten aanzien van meerzorg en het thema expertise uit de werkagenda passende zorg. Tijdens deze bijeenkomst gaan we hier nader op in en maken we verbinding met al lopende andere trajecten.

Op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak over de wijze waarop er in de gehandicaptenzorg vorm en inhoud gegeven kan worden aan kennisdelen en ontwikkelen voor cliënten met een complexe zorgvraag. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij graag met u hierover in gesprek.

 

Globaal programma

  12.00 Inloop met lunch

  12.30 start programma

  • Proces en uitkomsten actualisatie zorgprofiel VG6 en VG7
  • Vervolgstappen
  • Aanpalende trajecten
  • Verdieping op inhoud in subgroepen

 

   15.00 uur einde

 

U kunt zich hieronder aanmelden voor de bijeenkomst.

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u het programma en de slotnotitie actualisatie VG7.

 

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail