Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sKwaliteitWet zorg en dwang

Update implementatie Wzd met overzicht producten en activiteiten

In februari informeerden wij u over de stand van zaken omtrent de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Graag geven wij u met dit artikel weer een update over de implementatie van de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 in werking treedt. 

Wijzigingswet zorg en dwang
Op dit moment is de Wijzigingswet zorg en dwang nog steeds in behandeling in de Tweede Kamer. De antwoorden op de vragen zijn binnen en de verwachting is dat ergens in juni deze Wijzigingswet door de Tweede Kamer wordt aanvaard. Er staan twee wijzigingsvoorstellen (over de Wzd-functionaris en wanneer een externe deskundige moet worden ingeschakeld) in deze wetswijziging, maar de VGN heeft samen met ActiZ veel wijzigingsvoorstellen gedaan om de wet beter uitvoerbaar te maken voor de praktijk. Meerdere fracties in de Tweede Kamer hebben naar aanleiding van onze voorstellen de minister gevraagd met meer wijzigingen te komen. Helaas heeft de regering geen enkel voorstel overgenomen, zodat wij bij de  Tweede Kamer zullen bepleiten om deze voorstellen nu zelf over te nemen in de vorm van wijzigingsvoorstellen.

2020 Overgangsjaar?
Zoals bekend hebben de voorbereidingen om de wet goed te kunnen laten landen op 1 januari 2020 grote vertraging opgelopen. Zo zijn de aanpassingswet en de uitvoeringsbesluiten vertraagd, alsmede de producten die worden voorbereid om de wet goed te kunnen implementeren.  De betekenis hiervan voor de implementatie is echter nog niet duidelijk. Daarom heeft de VGN samen met de NVAVG een brief naar de Minister gestuurd waarin wij een overgangsjaar bepleiten. Wij wachten nog op een antwoord op deze brief. In het verlengde hiervan zijn wij samen met de NVAVG in afstemming met de IGJ over het toezicht voor het eerste jaar na inwerkingtreding op 1 januari 2020.

Overzicht activiteiten en producten
Bijgaand treft u in de bijlage een overzicht aan van de tot nu toe bekende activiteiten en producten die door de VGN (al dan niet samen met anderen) worden gemaakt. Indien bekend met streefdatum van publicatie. Gedurende het jaar zal deze lijst worden aangevuld/aangepast met nieuwe activiteiten en producten. In deze lijst is ook opgenomen de producten en activiteiten die VWS dit jaar zal ondernemen, alsmede een overzicht van nog te verschijnen uitvoeringsbesluiten.

Ledenbijeenkomsten
Op donderdag 20 juni, dinsdag 24 september en dinsdag 26 november 2019 zullen van 10.00 tot 13.00 uur (ontvangst 09.30 uur) ledenbijeenkomsten bij de VGN worden gehouden. De ledenbijeenkomst van 20 juni zal in het teken staan van de handreiking ‘Wzd voor zorgaanbieders’ (die in juni zal verschijnen).  Onderwerpen uit de handreiking die onder andere aan bod zullen komen zijn registratie, de Wdz-functionaris en clientenrechten. U kunt zich voor deze, maar ook alvast voor de andere bijeenkomsten (invulling programma van deze bijeenkomsten wordt later bekendgemaakt) aanmelden via het aanmeldformulier .

Vindplaats informatie en documenten
U vindt alle relevante informatie en producten onder het thema Kwaliteit / Wet zorg en dwang op onze website. Tevens vindt u hier eerdere artikelen over de Wzd. Ook vindt u op www.dwangindezorg.nl informatie over gedwongen zorg. Dus niet alleen over de Wzd (en de Wvggz), maar ook andere informatie over gedwongen zorg.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail