Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeAgenda

Bijeenkomst 'Auditieve stoornissen'

Datum: 02 juli 2019

Tijd: 10:00 - 13:00

Waar: Oudlaan 4, Utrecht

VGN organiseert op dinsdag 2 juli 2019 de bijeenkomst 'Auditieve stoornissen' van 10.00 tot 13.00 uur in Utrecht. Het thema is verkenning ‘Hoe screening op en diagnostiek van zintuigstoornissen bij cliënten met verstandelijke beperkingen te verbeteren'. 

Bij het organiseren van gehooronderzoeken van cliënten met verstandelijke beperkingen signaleren VGN-leden ongewenst lange wachtlijsten bij de audiologische centra, die voortkomen uit capaciteits-problemen. Daarnaast wordt de bekostiging hiervan als problematisch ervaren.

Rond de screening op visuele en auditieve stoornissen worden eveneens problemen gesignaleerd, doordat het eigen risico wordt aangesproken door de zorgverzekeraar sinds de financiering vanuit de Zvw plaats vindt. Tenslotte is de vraag wat er nodig is om de screening van gehoor- en visusproblemen – die vanaf 2015 bij de instellingen is neergelegd – het beste uitgevoerd kan worden, want veel instellingen worstelen hiermee.

Om met VGN-leden de problematiek rond de screening op zintuigstoornissen goed in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te verkennen worden twee bijeenkomsten georganiseerd:

•2 juli over auditieve stoornissen
•3 september over visusstoornissen.

Voor beide bijeenkomsten worden beleidsadviseurs en managers behandelcentra uitgenodigd van 10-15 VG zorgaanbieders (o.a. leden BAC K&V) evenals een vertegenwoordiging vanuit de ZG-aanbieders die de audiologische of visuele functie onderzoeken uitvoeren.

Aanmelden
U kunt zich via onderstaand aanmeldformulier aanmelden voor deze bijeenkomst. 

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail

Inschrijfformulier (incl. lunch)

* Verplicht veld