Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

HomeThema'sDe cliënt centraalCliëntwetgeving

Stand van zaken nieuwe Wmcz

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) zal 1 juli 2020 in werking treden. In de wet staat een overgangsbepaling waarin wordt bepaald, dat er na inwerkingtreding van de wet nog een half jaar de tijd is om de medezeggenschapsregeling aan de nieuwe Wmcz aan te passen. 

Dit betekent dat uiterlijk 1 januari 2021 uw organisatie moet werken met de nieuwe medezeggenschapsregeling waarover de cliëntenraad instemming heeft gegeven. Meer informatie over de wet (tekst en behandeling) vindt u hier en hier.

De VGN is onlangs samen met cliëntenorganisaties begonnen met de voorbereiding van de implementatie van de wet. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd en er zullen producten worden ontwikkeld zoals modelregelingen voor zowel de medezeggenschapsregeling als de bekostiging. Deze producten worden gezamenlijk opgesteld met de andere brancheorganisaties alsmede met de cliëntenorganisaties. Deze producten zullen begin 2020 beschikbaar komen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

Icon TwitterLinkedIn IconIcon FacebookIcon Mail