Beleidsadviseur arbeidszaken (28 uur per week)

digitalegegevensuitwisseling

Vind jij het van groot belang dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde
branche blijft om in te werken?

Wij zijn op zoek naar een  Beleidsadviseur arbeidszaken  (28 uur per week)

De VGN

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is de brancheorganisatie voor organisaties die mensen met een beperking ondersteunen. De ambitie van de VGN is dat Nederland zich ontwikkelt tot een samenleving waarin mensen met een beperking gewoon kunnen meedoen en een betekenisvol eigen leven kunnen leiden. Dat is waar we met 50 collega’s als bureau voor staan en gaan in een dynamische en professionele werkomgeving. Het kantoor van de VGN is gevestigd in Utrecht.

Proactief en vanuit de ambitie vertegenwoordigen we de collectieve ledenbelangen, ondersteunen we de ontwikkelingen in de branche en agenderen we onderwerpen maatschappelijk en politiek. Aandachtsvelden zijn daarbij onder meer kwaliteit en inhoud van ondersteuning en zorg, aantrekkelijk werken en modern werkgeverschap, financiering, wet- en regelgeving. We zoeken versterking met een:

  • Beleidsadviseur arbeidszaken

die het van groot belang vindt dat de gehandicaptenzorg een aantrekkelijke en gezonde branche blijft om in te werken. Een beleidsadviseur die persoonlijke kwaliteiten en denkkracht wil inzetten voor een goed arbeidsklimaat voor professionele en vitale medewerkers én hun organisaties. Die wil bijdragen aan een goede kwaliteit van ondersteuning en zorg aan mensen met een beperking.

Dit ben jij!

Je hebt een frisse kijk op moderne arbeidsverhoudingen en visie op de samenhang tussen organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Je toont initiatief en beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Hiermee opereer je aantoonbaar effectief in een politiek bestuurlijk krachtenveld waarin je onze visie duidelijk uitdraagt. Je bent goed in het inzichtelijk maken van (nieuwe) ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar beleid.

Eigenaarschap tonen in de vraagstukken waarvoor je verantwoordelijk bent is voor jou vanzelfsprekend. Je bent proactief in het agenderen van beleidsthema’s en onderhoudt graag een (leden)netwerk waarbinnen kennis en ervaringen worden gedeeld. Je kunt zelfstandig functioneren en werkt ook graag samen. Jezelf als professional ontwikkelen zie je als onderdeel van je werk.

Je brengt mee:

  • Een academisch denk- en werkniveau
  • Affiniteit met de gehandicaptenzorg
  • Ervaring met projectmatig werken en het oppakken van beleidsvraagstukken

Dit is wat je gaat doen

Samen en in afstemming met collega’s werk je aan verschillende actuele thema’s en projecten rond arbeidszaken. Denk bijvoorbeeld aan modern werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers en arbeidsomstandighedenbeleid. Interpretatie en vertaling van bijvoorbeeld arbeidsmarktcijfers en -onderzoeken kan daarbij aan de orde zijn. Je bent actief op zowel operationeel als strategisch niveau en op korte en lange termijn. Met diverse collega’s werk je samen aan uiteenlopende projecten gericht op beleidsontwikkeling waarbij het gaat om

  • inzicht krijgen in ontwikkelingen en deze vertalen naar beleid
  • een goede verbinding tussen wetgeving en het werkveld
  • een netwerk onderhouden waarbinnen kennis en ervaringen worden gedeeld
  • verbanden leggen met andere beleidsvelden
  • organiseren van themabijeenkomsten, deelnemen aan landelijke adviescommissies en in overleg gaan met ministeries en andere stakeholders om de belangen van de gehandicaptenzorg naar voren te brengen

Dit is wat wij jou bieden

Wij bieden je een uitdagende functie in een kleine, flexibele en informele organisatie met deskundige en enthousiaste collega’s, die elkaar graag ondersteunen. Je krijgt ruimte en support om je werk vorm te geven, om soms ingewikkelde, soms gevoelige vraagstukken te onderzoeken en om met nieuwe ideeën te komen. De rol van onze branchevereniging in de toekomst, onze “Visie op 2030” en alle veranderingen die de Corona-pandemie teweeg heeft gebracht, vormen hiervoor bouwstenen.

We hechten veel waarde aan respectvolle samenwerkingen en investeren bewust in persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. We organiseren themabijeenkomsten, intervisiegroepen, coaching, (incompany)trainingen en opleidingen. Het is bij ons eigenlijk zelden saai!

Momenteel is thuiswerken het uitgangspunt, dat faciliteren we ook. We beraden ons op de tijd die komen gaat met een nieuwe balans tussen thuis- en op kantoor werken.

De VGN past de CAO gehandicaptenzorg toe. Je inschaling vindt plaats in FWG schaal 60 (min. € 3.289,- max. € 4.799,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week). De CAO kent naast 8%vakantiegeld een eindejaarsuitkering van 8,33%. De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar met de intentie om de arbeidsovereenkomst daarna om te zetten naar onbepaalde tijd.

Reageer nu! 
Ben jij enthousiast? Vind je dat deze functie jou op het lijf geschreven is? Dan ontvangen we graag jouw reactie!

Je kunt je motivatie samen met je cv mailen naar personeel@vgn.nl voor 14 april 2021 onder vermelding van “beleidsadviseur arbeidszaken”. De eerste (online) kennismakingsgesprekken staan gepland in de week van 19 en 26 april.

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature? Neem dan gerust contact op met Gerard Schoep (leidinggevende): 06-51342874.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld