Bestuurdersbijeenkomst organiseren van expertise voor de doelgroepen EVB+ en LVB+

De VGN organiseert op 21 oktober van 9.30 tot 10.30 uur een online-bestuurdersbijeenkomst over het organiseren van expertise voor de doelgroepen EVB+ en LVB+.

Vorig jaar hebben we ook een bijeenkomst hierover georganiseerd, waarbij het adviesrapport dat is opgesteld voor de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) werd toegelicht. De beoordeling van de CELZ op de adviesrapporten was negatief, zoals verwacht. In overleg met de CELZ, VWS, enkele bestuurders namens de doelgroepen en de VGN is verkend op welke wijze expertise voor EVB+ en LVB+ kan worden vormgegeven. Dit heeft geleid tot een projectorganisatie, met onder andere een stuurgroep en werkgroepen met professionals. Er is ook een externe projectleider aangesteld om de werkgroepen te begeleiden.

Tijdens de online bijeenkomst willen we u nader informeren over onder andere de achtergrond, de stand van zaken en met welke opdrachten de werkgroepen aan de slag gaan. Uiteraard is er ook gelegenheid voor uw vragen. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze bijeenkomst. U kunt uzelf aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.