Bestuurdersbijeenkomst verbreding thema Duurzaamheid

Op 28 februari en op 10 maart organiseert de VGN sessies om met bestuurders in gesprek te gaan over de ontwikkeling/verbreding van het thema Duurzaamheid.

Het dossier ‘duurzaamheid’ heeft zich bij de VGN in de afgelopen jaren ontwikkeld vanuit het dossier ‘vastgoed’ (met name de klimaatdoelstellingen en de CO2-reductie). Er wordt steeds breder gekeken wat duurzaamheid betekent. Ook vanuit het thema ‘gezondheid’ komt er steeds meer aandacht voor duurzaamheid. We zien vanuit de VGN dat duurzaamheid breder is dan energiebesparing. Het raakt heel onze leefstijl, zoals voeding, leefomgeving, vergroening, afvalverwerking en mobiliteit. Deze zienswijze is in zekere zin een cultuuromslag en dat vraagt bestuurlijk ‘aansturen’ en inspireren van medewerkers én cliënten. Het VGN-bestuur wil deze aanpak verder uitwerken, waarbij we uw inbreng en ideeën graag horen/meenemen.

Graag gaan we met bestuurders, en wellicht samen met een van uw inhoudelijke deskundigen, in gesprek over gezonde duurzaamheid. We organiseren hiervoor twee online sessies:

  • op 28 februari van 13.00 – 14.00 uur en
  • op 10 maart van 9.00 – 10.00 uur

Wilt u deelnemen aan één van de gesprekken? Meld u dan aan via onderstaand formulier.

Ik meld mij aan voor:
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.