Bestuurdersbijeenkomst Verkiezingen en de Gehandicaptenzorg: denkt u mee?

vlag nederland

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst.

Voorafgaand aan de Verkiezingen 2021 organiseert de VGN op 12 maart van 14.00 tot 16.00 uur een interactieve online bijeenkomst voor bestuurders. Tijdens deze bijeenkomst leggen we uit welke plannen politiek Den Haag heeft voor onze sector en hoe de VGN hier invloed op uitoefent. Daarnaast willen we jullie ideeën, zorgen en aanbevelingen ophalen, als input voor onze lobby.

Op 17 maart vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Vervolgens start de formatie van een nieuw kabinet dat een nieuw regeerakkoord gaat schrijven. Dit regeerakkoord heeft een grote impact op de zorg. Het bepaalt het zorgbeleid voor de komende vier jaar, zowel inhoudelijk als waar het gaat om de beschikbare financiële kaders. Voor u is het regeerakkoord gewoonlijk een belangrijk document dat strategische beleids­­vorming beïnvloedt. Voor zorgbranches is dit een belangrijk moment om te lobbyen. Wat moet er in het regeerakkoord staan over onze sector?

Waarom het in het regeerakkoord over de (gehandicapten)zorg moet gaan

De afgelopen jaren zijn tal van adviezen uitgebracht, politieke partijen hebben hun verkiezings­programma’s geschreven en vastgesteld en het CPB heeft de programma’s geanalyseerd en doorgerekend (onder andere in zorgkeuzes in kaart en in keuzes in kaart). Cliëntenorganisatie Iederin heeft de programma's geanalyseerd op de gevolgen voor mensen met een beperking

Adviezen van onder meer het RIVM en de SER laten zien dat er bij ongewijzigd beleid op termijn grote krapte ontstaat op de arbeidsmarkt en dat de zorg­uitgaven een steeds groter beslag leggen op de collectieve middelen. Vergrijzing en toe­nemende mogelijkheden in de zorg zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. Het moet in een komende kabinetsperiode dus anders. Nu is het moment om dat te bewerkstelligen.

Uitnodiging om mee te praten

Voorafgaand aan de verkiezingen organiseren we een interactieve bijeenkomst voor bestuurders op 12 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst staat een aantal vragen centraal:

  • Wat is de inzet van de verkiezingen vanuit de grote partijen?
  • Wat heeft de VGN tot nu toe gedaan als lobby richting de verkiezingen?
  • Wat verwacht de VGN van een nieuw kabinet op basis van de huidige peilingen?
  • Wat moet er wat u betreft in een nieuw regeerakkoord worden opgenomen?

De bijeenkomst zal deels informerend van aard zijn, maar het bestuur van de VGN wil ook graag met u in gesprek over hoe u de toekomst ziet en waar de accenten moeten liggen in de vervolglobby na de verkiezingen. Wat moet er wat u betreft in de brief die de VGN na de verkiezingen aan de formateur gaat schrijven?

Boris van der Ham is voorzitter van deze bijeenkomst. Een deel van de bijeenkomst zal in subgroepen zijn zodat iedereen kans heeft om input te geven.

Aanmelden

U kunt zich tot uiterlijk 9 maart aanmelden voor deze bijeenkomst. Gebruik hiervoor het onderstaande aanmeldformulier. Op 10 maart ontvangt u nader bericht van ons. Wilt u nog aanvullende informatie? Neem dan contact op met Martijn Koot (mkoot@vgn.nl)