Bestuurstafels Visie op de Gehandicaptenzorg

Namens het VGN-bestuur nodig ik u uit voor een bestuurstafel over de (concept)visie op de gehandicaptenzorg 2030. Vanzelfsprekend is er tijdens de bijeenkomst ook ruimte om stil te staan bij de actualiteit.

Een betekenisvol eigen leven, gewoon meedoen! Ook voor mensen met een beperking. Dat is de kern van de visie 2030. We geven graag een vervolg aan het traject dat we in 2019 gestart zijn. Graag gaan we daarom met u en andere bestuurders in gesprek over de visie 2030.

Hoe willen we met elkaar de gehandicaptenzorg in 2030 vormgeven? Tot welke resultaten zou de visie 2030 moeten leiden en hoe komen we daar? Wat vraagt dit van u en ons? Wat is de relatie van onze visie tot de samenleving? Kortom: Hoe komen we van een visie tot een concrete uitvoeringsagenda?

Met de uitkomsten van de bestuurstafels wordt de visie op onderdelen verder verdiept en aangescherpt en input opgehaald voor de uitvoeringsagenda. Het resultaat hiervan, zowel de visie als de uitvoeringsagenda, worden ter besluitvorming voorgelegd op de ALV van 26 november 2020.

We organiseren nog drie bijeenkomsten, deze vinden online plaats. Aan elke bijeenkomst nemen maximaal 16 bestuurders deel en twee leden van het VGN-bestuur. 

  • Dinsdag 6 oktober van 17.00 uur – 19.00 uur 
  • Vrijdag 9 oktober van 10.00 – 12.00 uur 
  • Dinsdag 13 oktober van 17.00 uur  – 19.00 uur

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact zoeken met Gerda Liefhebber via gliefhebber@vgn.nl.

We zien ernaar uit om met u in gesprek te gaan.

Ik meld mij aan voor de volgende bijeenkomst(en)
17.00 tot 19.00 uur
van 10.00-12.00 uur
van 17.00-19.00 uur
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.