Bijeenkomst: Bestuurders, beleid en organisatiecontext: een verkenning naar sleutels voor verandering

Afgelopen voorjaar namen velen van u deel aan een vragenlijstonderzoek vanuit de Erasmusuniversiteit naar de invloed van aannames van bestuurders op beleid. CCE onderzocht de afgelopen jaren de invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag van cliënten. De aangrijpingspunten voor verandering die uit beide studies naar voren komen, zijn relevant voor u als bestuurder in een tijd dat de druk op de langdurige zorg steeds groter wordt, met name rond complexe zorgvragen.

Daarom organiseert de VGN op vrijdag 15 oktober van 10.00-12.00 uur een digitale sessie waarin de onderzoekers de highlights uit hun onderzoeken presenteren en hierover met u in gesprek gaan.

(Corona)beleid en gedrag

Hoe beïnvloedt het mensbeeld van een bestuurder zijn of haar keuzes en beleid? Bijvoorbeeld het coronabeleid, het tegengaan van roken en overgewicht. Afgelopen voorjaar namen velen van u deel aan een vragenlijstonderzoek vanuit de Erasmusuniversiteit. Onderzoeker Malte Dewies koppelt de resultaten hiervan terug en gaat hierover met u in dialoog.

De rol van de organisatiecontext bij probleemgedrag

De afgelopen jaren onderzocht Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) de organisatiecontext bij complexe zorg. Het boek Bewegen bij probleemgedrag biedt inzicht in de invloed van organisatiedynamieken op complexe situaties in de langdurige zorg. Er blijken verschillende handvatten om vastlopende patronen in de organisatiecontext rondom complexe zorg te doorbreken. Het promotieonderzoek naar de Invloed van de organisatiecontext op probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking toont aan hoe de organisatiecontext is opgebouwd en dat er 45 aangrijpingspunten zijn om de ondersteuning aan cliënten te verbeteren. Onderzoeker Vanessa Olivier-Pijpers zal inzicht op basis van de organisatiedynamieken en het ecologisch model met u delen. Aansluitend gaan de deelnemers in subsessies met elkaar in gesprek over de invloed van de organisatiecontext in de eigen praktijk.

Het programma start om 10 uur met de presentatie van onderzoeker Malte Dewies. Na een korte pauze start om 10.45 uur staat de rol van de organisatiecontext bij probleemgedrag centraal. Er zijn twee presentaties die afgewisseld worden met een gesprek in een kleine groep. Om 12 uur is de bijeenkomst afgelopen. 

De bijeenkomst richt zich expliciet op bestuurders van gehandicaptenzorgorganisaties. 

Mocht u zich nog willen aanmelden dan kan dit door een bericht te sturen naar secretariaat@vgn.nl