Bijeenkomst kleine(re) leden over lidmaatschap VGN

Digitale bijeenkomst over de positie van kleine(re) lidorganisaties binnen de VGN op donderdag 3 februari 2022 van 11.00 uur tot 12.00 uur.


Onlangs ontvingen we een paar signalen dat de ervaringen van kleine(re) leden soms niet synchroon lopen met de discussies die binnen de VGN worden gevoerd. Maar ook dat kleine(re) zorgorganisaties vaak wel van alles iets weten, maar minder diepgaand. En dat kleine(re) organisaties niet aan bijvoorbeeld Bestuurlijke Adviescommissies, netwerken etc. deelnemen waardoor er vanuit de VGN mogelijk geringer aandacht voor hun ervaringen is.

Daarom willen we graag een verkennend gesprek voeren waarbij wij de volgende bespreekpunten zien:
•    Hoe ervaren jullie het lidmaatschap van de VGN?
•    Wat zijn voor jullie belangrijke ontwikkelingen in 2022 en aan welk thema zou de VGN extra aandacht moeten geven?
•    Tegen welke knelpunten lopen jullie aan?
•    Hoe blijven jullie bij met alle ontwikkelingen?
•    Wat verwachten jullie van de VGN met daarbij in achtneming dat de VGN geen capaciteit en mogelijkheden heeft haar dienstverlening verder uit te breiden?

Aanmelden kan via onderstaande formulier. U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst per email een zoomlink van ons.

 

Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.