CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1:4 Gezinshuisouders

  1. De werkgever kan voor gezinshuisouders in dienstverband een passende arbeidsvoorwaardelijke regeling maken waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke arbeidsomstandigheden en verzekeringstechnische zaken.
  2. Deze regeling mag afwijken van de bepalingen uit hoofdstuk 6 tot en met 9 van de CAO mits geen strijd ontstaat met dwingendrechtelijke wetgeving.
  3. De regeling kan alleen tot stand komen in dialoog met de betrokken gezinshuisouders en met instemming van de ondernemingsraad.
  4. CAO-partijen evalueren in november 2018 het proces van totstandkoming van de decentrale afspraken.