CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019

Hoofdstuk 13: Medezeggenschap

Artikel 13:5 Bemiddeling, interpretatie en geschillen

 1. De WOR biedt verschillende mogelijkheden om aan de Kantonrechter een beslissing over bepaalde zaken te vragen. Ook de bedrijfscommissie kan desgevraagd (bij schriftelijk verzoek) tussen partijen bemiddelen bij een geschil dat is te herleiden op de WOR (Wet op de ondernemingsraden). Voor zover bemiddeling niet slaagt, adviseren de bedrijfscommissies partijen bij het geschil. Het secretariaat van de Bedrijfscommissie Markt II (voor de sectoren zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren) is te bereiken via:
     Secretariaat BC Markt II
     Postbus 90405
     2509 LK
     DEN HAAG
     070 – 3 499 561
     markt-II@bedrijfscommissie.nl
     www.bedrijfscommissie.nl
 2. Bij ernstige geschillen over de naleving van de CAO Gehandicaptenzorg kan de werkgever en/of de ondernemingsraad zich wenden tot het OAGz (Overleg Arbeidsvoorwaarden Gehandicaptenzorg). Het secretariaat van het OAGz wordt verzorgd door:
     Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP),
     Postbus 556,
     2501 CN Den Haag.