CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019

Hoofdstuk 15: Vergoeding bij ontslag

Artikel 15:4 Inkomensbescherming

 1. Op de transitievergoeding en de eventuele aanvulling op basis van het garantierecht op grond van artikel 15:2 van deze CAO mogen kosten voor inzetbaarheid en transitie in mindering gebracht worden met instemming van de werknemer of op basis van een sociaal plan conform de wettelijke bepalingen over de transitievergoeding en bijbehorende besluiten. Het gaat om:
  1. kosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de werknemer ter bevordering van de inzetbaarheid van de werknemer buiten de organisatie van de werkgever;
  2. kosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de werknemer voor activiteiten en inspanningen bij –dreigend- ontslag gericht op het voorkomen van werkloosheid;
  3. inzetbaarheidskosten gemaakt door de werkgever ten behoeve van de BBL- of duale opleiding van de werknemer.
 2. Het salaris tijdens de herplaatsingtermijn (verletkosten) mag niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding of de aanvulling op basis van het garantierecht.
 3. Op basis van onderstaande tabel wordt het gedeelte van de transitievergoeding en/of garantierecht vastgesteld dat geldt als inkomensbescherming.  Op dit gedeelte mogen geen kosten voor transitie en inzetbaarheid in mindering worden gebracht.
   

  Dienstjaren ex art. 15:2 lid 3

  Inkomensbescherming

  Dienstjaren ex art. 15:2 lid 3

  Inkomensbescherming

  1 t/m 3

  0,80 x maandsalaris

  21

  2,60 x maandsalaris

  4

  1,10 x maandsalaris

  22

  2,65 x maandsalaris

  5

  1,40 x maandsalaris

  23

  2,70 x maandsalaris

  6

  1,70 x maandsalaris

  24

  2,75 x maandsalaris

  7

  1,80 x maandsalaris

  25

  2,80 x maandsalaris

  8

  1,90 x maandsalaris

  26

  2,85 x maandsalaris

  9

  2,00 x maandsalaris

  27

  2,90 x maandsalaris

  10

  2,05 x maandsalaris

  28

  2,95 x maandsalaris

  11

  2,10 x maandsalaris

  29

  3,00 x maandsalaris

  12

  2,15 x maandsalaris

  30

  3,05 x maandsalaris

  13

  2,20 x maandsalaris

  31

  3,10 x maandsalaris

  14

  2,25 x maandsalaris

  32

  3,15 x maandsalaris

  15

  2,30 x maandsalaris

  33

  3,20 x maandsalaris

  16

  2,35 x maandsalaris

  34

  3,20 x maandsalaris

  17

  2,40 x maandsalaris

  35

  3,20 x maandsalaris

  18

  2,45 x maandsalaris

  36

  3,20 x maandsalaris

  19

  2,50 x maandsalaris

  37

  3,20 x maandsalaris

  20

  2,55 x maandsalaris

  38 en meer

  3,20 x maandsalaris

Maandsalaris: bruto maandsalaris vermeerderd met vakantiegeld en eindejaarsuitkering.