CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019

Hoofdstuk 17: Slotbepalingen