CAO Gehandicaptenzorg 2017-2019

Hoofdstuk 17: Slotbepalingen

Artikel 17:4 Uitzendkrachten

Aan de arbeidskrachten die door een uitzendbureau ter beschikking worden gesteld aan een organisatie die onder de werkingssfeer van de CAO Gehandicaptenzorg valt, zal het uitzendbureau overeenkomstige arbeidsduur, lonen en vergoedingen zoals genoemd in hoofdstuk 7 en 9 van deze CAO toekennen als die welke worden toegekend aan werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlenende organisatie (met uitzondering van de vergoeding voor ziektekosten (IZZ-regeling)).