CAO Gehandicaptenzorg 2021-2023

Hoofdstuk 15: Vergoeding bij ontslag

Artikel 15:1 Vergoeding bij ontslag

  1. Per 1 januari 2016 is de voormalige wachtgeldregeling uit de CAO Gehandicaptenzorg (2014-2015 en voorgaande) vervallen en vervangen door onderstaande bepalingen.
  2. De werknemer heeft recht op een aanvulling op de transitievergoeding als aan de voorwaarden van artikel 15:2 wordt voldaan (garantierecht).
  3. Een gedeelte van de transitievergoeding en/of garantierecht is beschermd als inkomensvoorziening. Op dit gedeelte mogen, conform artikel 15:4, geen kosten voor transitie en inzetbaarheid in mindering worden gebracht (inkomensbescherming).

Toelichting VGN op vergoeding bij ontslag