Coro-napraten en vooruitkijken: Bestuurdersbijeenkomst

Beeld Kwaliteitskader

Er is de afgelopen periode door onder andere het ministerie van VWS en de IGJ gewerkt aan de zogenaamde lessons learned uit de coronacrisis. Ook wij hebben stilgestaan bij vragen als ‘wat heeft de coronacrisis ons als gehandicaptenzorg-sector geleerd’ en we weten inmiddels immers veel meer dan in maart. Nu is het tijd om ook vooruit te kijken. Iedereen bereidt zich zo goed mogelijk voor om het de komende tijd (nog) beter aan te pakken. Hoe doe je dat? Wat kunnen we als sector zelf beter doen? En wat is daarvoor nodig?

 Hier staan we graag met u bij stil. We kunnen op dit vlak veel leren van elkaar. Op 17 september zullen we daarom samen coronapraten en vooruitkijken. 

Pauline Meurs (voorzitter stuurgroep Kwaliteitskader GHZ) zal reflecteren op de ontwikkelingen in de zorg en wat de gehandicaptenzorg daarvan kan leren. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, bijvoorbeeld over hoe je goed kan werken voor en met medewerkers, cliënten en familie, medezeggenschap en netwerkpartners in de regio zoals ROAZ en de GGD.

Aanmelden kan via onderstaande formulier. We hopen u daar te mogen ontmoeten.

Datum en locatie:

Aanmelden:

Aangezien er door de coronamaatregelen slechts een beperkt aantal zitplaatsen is, geldt voor deze bijeenkomst 'vol=vol'. Daarom verzoeken we je vriendelijk om je komst aan te kondigen via onderstaande aanmeldformulier. Kan je toch niet komen? Mail dan naar secretariaat@vgn.nl om je af te melden. Bij voorbaat dank.