De ‘Op weg naar 2030’ bijeenkomsten.

Canvas visie bijeenkomsten

Dank voor uw aanmelding voor een online bijeenkomst om door te praten over Visie 2030 en de toekomst van onze sector.

61 aanmeldingen vraagt een andere aanpak

Afgelopen najaar spraken we ruim 20 VGN-leden in inspirerende online bijeenkomsten over de bouwstenen van wat toen nog de conceptvisie was. Die aanpak bleek een succes.

Daarom zetten we een nieuwe aanvraag uit om vanuit de visie verder te praten. Naast u meldden nog 60 VGN-leden (!) zich hiervoor aan. Een geweldig mooi aantal wat kansen biedt! We hebben hiervoor een inspirerend en interactief programma gemaakt onder de noemer: ‘Op weg naar 2030’. Vanwege de grote belangstelling kiezen we voor een vernieuwende aanpak. Ook om het goed te organiseren met de beschikbare capaciteit.

Opzet op hoofdlijnen

Programma

 

 • Een plenair deel om het gedachtegoed van de visie op interactieve wijze met u te delen, samen met de LFB (organisatie voor en door mensen met een beperking).
 • Een deel in break out rooms om alleen met uw eigen organisatie te praten over uw visie, waar de visies elkaar raken en hoe we (nog meer) samen kunnen werken aan gemeenschappelijke thema’s en vraagstukken. Dit gesprek wordt geleid door wat we hieronder ‘ons organisatieteam’ noemen.

 

Tijd

 • We organiseren 12 online bijeenkomsten in de maanden april t/m juli van 2,5 uur incl. pauzes
 • U neemt deel aan één bijeenkomst en mag daarvoor 3 data opgeven; u hoort van ons op welke datum u mee kunt doen.

 

Mensen

 • We nodigen u uit om met max. 10 mensen deel te nemen. Met een dwarsdoorsnede van uw organisatie: mensen met een beperking, iemand uit hun netwerk, een begeleider, een gedragsdeskundige, een beleidsmedewerker, een manager of directeur, leden van de RVT, …
 • Naast uw deelname sluiten nog er maximaal vier andere VGN-leden met mensen aan.
 • Vanuit ons organisatieteam nemen deel: ervaringsdeskundigen, MT-leden en bureaumedewerkers, VGN-bestuurders en/of eerder bij het visietraject betrokken bestuurders.
 • Dit maakt een totaal van ongeveer 50 tot 60 deelnemers per sessie.

 

 

Wat kunt u van ons verwachten? 

Voorbereiding

 • Het indelen van alle 61 VGN-leden o.b.v. hun beschikbaarheid bij één van de 12 bijeenkomsten.
 • Het maken van een uitnodiging inclusief (technische) benodigdheden die u met uw mensen kunt delen
 • Contact Sjors de Ruiter (sderuiter@vgn.nl) voor vragen of voor eventuele creatieve suggesties of ideeën.

De dag zelf

 • Een verzorgd en interactief programma met in ieder geval aandacht voor de inhoud van Visie 2030, uw organisatie visie, gezamenlijke toekomstverkenning en een rijk aanbod aan perspectieven door het diverse deelnemersveld.

 

Daarna

 • Eventueel een faciliterende rol om de uitkomsten uw bijeenkomst te verbinden met de opbrengsten uit één van de andere 11 bijeenkomsten.

 

Wat verwachten we van uw kant?

Voorbereiding

 1. Op het onderstaande formulier vult u uw beschikbaarheid in. Wij verzoeken u om ons uiterlijk 12 maart a.s. 3 data opties aan te geven.
 2. Naast uzelf een diverse groep van negen mensen uitnodigen: mensen met een beperking, iemand uit hun netwerk, een begeleider, een gedragsdeskundige, een beleidsmedewerker, een manager of directeur, leden van de RVT, …
 3. Binnen uw organisatie de interne communicatie (incl. eventuele agendaverzoeken) verzorgen. Zodra wij de indeling communiceren, uiterlijk 16 maart via de e-mail, een door ons verzorgde uitnodiging inclusief (technische) benodigdheden én het visiedocument (klik hier) met hen delen. En mogelijk ervaringsdeskundigen / cliënten / ouders expliciet inlichten over de opzet van de bijeenkomst.

 

De dag zelf

 • Aanwezig zijn.

 

Daarna

 • Eventueel en hopelijk voortbouwen op de opbrengsten uit te sessie, mogelijk met de VGN in een faciliterende rol en/of als vraagbaken.

 

Geef uw beschikbaarheid door

Geef uiterlijk vrijdag 12 maart a.s. als gehele organisatie uw beschikbaarheid aan via onderstaand formulier. U kunt drie voorkeuren opgeven. Er is ruimte voor 5 VGN-leden per bijeenkomst.