Document

Advies commissie WiZ – Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals

De commissie Werken in de Zorg heef als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in
de sector zorg en welzijn terug te dringen. Eén van de thema’s die kan helpen in de oplossing is behoud en
betrokkenheid van zorgprofessionals.

cover behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals

Deze pagina is een onderdeel van: