Document

Advies commissie WiZ – Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals

03 februari 2021

De commissie Werken in de Zorg heef als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in
de sector zorg en welzijn terug te dringen. Eén van de thema’s die kan helpen in de oplossing is behoud en
betrokkenheid van zorgprofessionals.

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: