Document

Beschrijving doel en invulling stuurgroep en werkgroepen + overzicht deelnemers

15 september 2022

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) sloten begin 2022 een akkoord. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Geïnspireerd op het VN Verdrag Handicap en in lijn met de visies van VGN en zorgkantoren, zijn in het akkoord vijf inhoudelijke ontwikkelthema’s (kanslijnen) opgenomen. Hierop worden in de komende jaren in de regio door zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken gemaakt. De gemeenschappelijke ambitie is dat de meest kwetsbare mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg kunnen krijgen. 

Voor de uitwerking van dit akkoord zijn een stuurgroep en werkgroepen ingesteld. U leest hier het doel en de samenstelling van die groepen.

 

Deze pagina is een onderdeel van: