Document

Brief aan zorginstellingen: Informatie over afval afkomstig van de verpleging van patiënten besmet het COVID-19

15 mei 2020

In deze coronatijd komt veel afval vrij bij het verzorgen van mensen met een beperking of mogelijk besmette patiënten. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een tijdelijke regeling realiseerd omtrent afvalverwerking. In deze brief leest u meer informatie over de rol van de afvalinzamelaar en regels omtrent het verpakken, aanbieden en vervoeren van dit specifieke afval.