Document

Brochure scholing

11 juni 2019

In hun dagelijkse werk kunnen (jeugd) zorgprofessionals te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten, patiënten, hun familieleden of anderen. Om elke aankomend hulpverlener goed voor te bereiden op deze praktijk, is het belangrijk dat zij al tijdens hun opleiding leren over het thema agressie. Werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg onderstrepen dit belang. Vanuit actieplan Veilig Werken in de Zorg bieden zij ondersteuning bij het opnemen van het onderwerp ‘agressie’ in het leeraanbod van zorg- en sociaal agogische opleidingen.

Deze pagina is een onderdeel van: