Document

Care Wlz 16 11c Beleidsregels en nadere regels Wlz 1015 2016 en 2017

11 juni 2019

Met deze brief lichten wij een aantal gewijzigde en nieuwe beleidsregels
en nadere regels Wlz 2015, 2016 en 2017 toe. Voor ZZP-ers zijn de voor
hen meest relevante beleidsregels/nadere regels in deze circulaire
aangeduid met een *.

Deze pagina is een onderdeel van: