Document

Eindrapport Onderzoek vergroten instroom AVG

11 maart 2021

In Nederland zijn er ongeveer 440.000 mensen met een (licht) verstandelijke beperking (IQ<70) en nog eens ruim 700.000 mensen die sociale redzaamheidsproblemen hebben (IQ 70 – 85), waardoor ze in aanmerking komen voor zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.1 Dit betekent dat we allemaal vroeg of laat in aanraking komen met een persoon met een (licht) verstandelijke beperking en zo ook in je carrière als arts.Toch wordt er momenteel in de geneeskunde opleiding weinig aandacht besteed aan het omgaan met (licht) verstandelijk beperkten.

Deze pagina is een onderdeel van: