Document

Escalatieladder bij afspraken n.a.v. Coronamaatregelen

Wanneer een gemeente en een aanbieder niet tot overeenstemming kunnen komen over de omvang van de continuïteitsbijdrage is bemiddeling mogelijk via een daartoe gewezen escalatieladder. In het document zetten we de mogelijkheden voor jeugdhulp en Wmo uiteen.

cover Escalatieladder bij afspraken n.a.v. Coronamaatregelen

Deze pagina is een onderdeel van: