Document

Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT)

08 juli 2021

De Raad van Europa is de toonaangevende
mensenrechtenorganisatie van Europa.
De Raad telt 47 lidstaten, waarvan 28 ook lid
zijn van de Europese Unie. Alle lidstaten
van de Raad van Europa hebben het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens
ondertekend. Dit Verdrag is gericht op de
bescherming van mensenrechten, democratische
waarden en rechtsstaatbeginselen. Het
toezicht op de uitvoering van het Verdrag in
de lidstaten is in handen van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens.

Deze pagina is een onderdeel van: