Document

Factsheet impact Covid-19 op LVB'ers en laaggeletterden, ronde 2

14 september 2021

Nederland heeft inmiddels meer dan een jaar met corona en de coronamaatregelen te maken. Welke impact corona gedurende deze periode op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijk beperking (LVB) heeft, is nog niet duidelijk in beeld. Door beperkte lees- en schrijfvaardigheden kunnen deze doelgroepen aan veel onderzoeken niet deelnemen. Met deze reden is er speciaal voor hen een drietal vragenlijsten ontwikkeld die gedurende anderhalf jaar onder de doelgroep wordt uitgezet. Op die manier wordt duidelijk hoe de mentale gezondheid van deze doelgroep verandert over tijd. Hierbij wordt gekeken naar de mentale gezondheid, en naar waar extra aandacht of ondersteuning nodig is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door MEE Gelderse Poort in samenwerking met AMPHI, GGD’s Gelderland-Zuid en -Midden, Sterker op eigen benen, Radboud Universiteit en Pharos.

Deze pagina is een onderdeel van: