Document

Factsheet-Toegang-Huisartsenzorg.pdf

Deze factsheet bevat de uitkomsten van een verkennend onderzoek onder 85 leden van de
VGN naar knelpunten in de toegang tot huisartsenzorg voor mensen met een beperking. De
respondenten vertegenwoordigen zo’n 85% (63.229) van het totaal aantal Wlz-cliënten met
verblijf. Een groot deel van de organisaties in de gehandicaptenzorg ervaart knelpunten bij
de toegankelijkheid van huisartsenzorg voor hun cliënten. Bij de organisaties die verblijf met
behandeling bieden is het probleem het grootst. Huisartsen weigeren nieuwe cliënten en
lopende contracten met huisartsen worden opgezegd.

Factsheet-Toegang-Huisartsenzorg

Deze pagina is een onderdeel van: