Document

Geactualiseerd afwegingskader Nee tenzij bezoekregeling, versie 29 april 2020 .pdf

29 april 2020

In de gehandicaptenzorg is in de strijd tegen verspreiding van het
coronavirus op 23 maart 2020 gekozen voor een ‘Nee, tenzij’
bezoekregeling. Deze regeling is tot stand gekomen met leden, alsmede
het ministerie van VWS en NVAVG
1
. Het RIVM heeft advies gegeven.