Document

Handleiding erkenningsysteem 2014

11 juni 2019

Het erkenningssysteem bij- en nascholing opleidingen gehandicaptenzorg staat in het teken van kwaliteitsborging. Uitgangspunt is dat voor de zorg aan specifieke doelgroepen, specifieke deskundigheid is vereist. Voor instellingen in de gehandicaptenzorg wordt het steeds belangrijker om deze deskundigheid expliciet te kunnen aantonen, bijvoorbeeld richting ouders, zorgkantoor of Inspectie Gezondheidszorg. Kwaliteitsborging door middel van een keurmerk voor branche-erkende opleidingen kan daar een bijdrage aan leveren. Daarnaast vergroot een dergelijk keurmerk de waarde van het diploma van de opleiding op de arbeidsmarkt.

Deze pagina is een onderdeel van: