Document

Handreiking Beschermende woonomgeving voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

02 november 2020

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) kunnen behoefte hebben aan (tijdelijk) beschermd wonen. Tot 2015 was een groot deel van deze ondersteuning geregeld via de AWBZ. Na de transitie in 2015 bleek dat het 'beschermd wonen' voor mensen met een LVB nog niet goed was geborgd. Ze vielen tussen wal en schip . In 2017 zijn daarom extra middelen aan de Wmo zijn toegevoegd voor deze groep. Maar dit staat nog niet altijd goed op het netvlies van gemeenten.

Het doel van de handreiking is daarom om de kennis van gemeenten over meerderjarigen met een LVB en een tijdelijke behoefte aan een beschermende woonomgeving te vergroten. De handreiking is zowel bedoeld voor beleidsmedewerkers als professionals in de toegang. Met de handreiking wil het Ministerie van VWS de afbakening tussen de verschillende wettelijke kaders verduidelijken.

Zie voor meer achtergrondinformatie eerdere onderzoeken over dit onderwerp:
-  Onderzoek HHM: meerderjarigen met een (L)VB en tijdelijk behoefte aan een beschermde woonomgeving
-  Onderzoek HHM: Tijdelijke behoefte aan een beschermde woonomgeving voor meerderjarigen met (L)VB verder in kaart gebracht

 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: