Document

Handreiking Dagbesteding in de gehandicaptenzorg (versie 30 oktober 2020)

30 oktober 2020

In de handreiking 'Dagbesteding in de gehandicaptenzorg' wordt een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven voor het veilig organiseren van dagbesteding voor mensen met een beperking. Ook in deze nieuwe versie van de handreiking dagbesteding vormen de algemene maatregelen (of de basisregels) het belangrijkste uitgangspunt voor het zo goed mogelijk invullen van dagbesteding. Deze versie vervangt de versie van 21 juli.


Deze handreiking is ontwikkeld door de VGN in samenwerking met leden, Iederin, LFB, LSR, KansPlus, Per Saldo, NVAVG, NVO en de Federatie Landbouw & Zorg en de BVKZ. De paragraaf over vervoer is afgestemd met Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). 

De inhoud van deze handreiking is niet meer actueel.