Document

Handreiking Mondzorg in de Wlz definitief versie 08 09 2017

11 juni 2019

Het aanvragen, machtigen en declareren van Mondzorg behandelingen voor patiƫnten in de Wet
langdurige zorg wordt per 1 juli 2017 makkelijker en sneller. Vervanging van de huidige
papierenstroom door een digitaal proces leidt tot verlaging van de administratieve lasten in de keten.
Dit document is een aanvulling op de eerder verspreide notities, waarin de achtergrond van het
project is beschreven, en heeft tot doel een nadere toelichting te geven op de wijzigingen in de
verschillende procesonderdelen en het proces van aanvragen van een machtiging, machtigen,
declareren en betalen als geheel.

Deze pagina is een onderdeel van: