Document

Handreiking omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona (24 juli 2020)

24 juli 2020

Deze handreiking helpt bij een juiste toepassing van de CAO tijdens de coronacrisis omdat hiermee een toelichting wordt gegeven op de afspraken in de CAO, de dialoog wordt ondersteund en een denkrichting voor mogelijke oplossingen wordt gegeven. Versie 24 juli 2020.

In deze handreiking meer informatie over:

  • wijzigingen in taken, werktijden en werkplaats
  • min- en plusuren (meer of minder werk)
  • afspraken over werktijden en roosters
  • het wel of niet optrekken of innemen van vakantie van werknemers
  • meer dan 10% overwerk
Muriel
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn