Document

Handreiking vroegsignalering van een LVB

30 december 2017

Een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid worden
gekenmerkt door achterstanden in het cognitieve functioneren
en in de zogenoemde adaptieve vaardigheden. Er is sprake van
leerachterstanden, maar er zijn ook problemen met bijvoorbeeld
het begrijpen van taal, met sociale vaardigheden en met alledaagse
praktische vaardigheden, zoals het regelen van bankzaken.
Mensen met een LVB/zwakbegaafdheid hebben hierdoor meer moeite
om mee te komen in onze maatschappij, die ook steeds ingewikkelder
wordt. Ze worden stelselmatig overvraagd, op school, op het werk en in
het alledaagse contact, en lopen veelal op hun tenen om zich staande te
houden. Dit lukt niet altijd, wat kan leiden tot faalervaringen, gevoelens
van frustratie en een negatief zelfbeeld. Dit kan de verdere ontwikkeling
belemmeren, omdat ze gedemotiveerd raken als ze niet aan de
verwachtingen kunnen voldoen. Deze negatieve gevoelens kunnen zich
uiten in opstandig gedrag. Ze worden dan gezien als lastig, terwijl het
niet zozeer gaat om niet willen, als wel om niet kunnen.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: