Document

Het KDC-landschap in 2019

07 november 2019

'Het KDC-landschap is springlevend.' Dit was één van de conclusies van het onderzoek dat AEF in 2016 heeft gedaan in opdracht van de VGN naar de stand van zaken van kinderdienstencentra (KDC’s) in Nederland.  Inmiddels zijn we drie jaar verder en ontvangt de VGN steeds meer signalen van KDC’s dat zij niet uitkomen met de financiering vanuit de Jeugdwet. Dit was aanleiding voor de VGN om een vervolgonderzoek uit te voeren over het huidige KDC-landschap. Dit vervolgonderzoek is uitgevoerd door AEF. Dit document is de eindrapportage van dit onderzoek. 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: