Document

Impact Covid-19 en sectorspecifieke compensatieregelingen op de jaarverslaggeving 2020 van zorginstellingen

26 maart 2021

Landelijk is veel belang bij, en aandacht voor, de continuïteit van de bedrijfsvoering van zorginstellingen om de capaciteit rondom de Covid-19 zorg te kunnen garanderen. Dit heeft geleid tot (tijdelijke) sectorspecifieke compensatieregelingen om de consequenties van de afschaling van de reguliere zorg op te vangen en compensatieregelingen om de meerkosten van de Covid-19 zorg te kunnen bekostigen.

Deze pagina is een onderdeel van: