Document

Informatiedocument breedplaatvloeren

11 juni 2019

Op 27 mei 2017 is een deel van een in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport inge- stort. Uit onderzoek naar de oorzaak van die instorting blijkt, dat vloeren die zijn uitgevoerd met breedplaten in bepaalde gevallen onveilig kunnen zijn1. Hierdoor is de vraag ontstaan of bestaande bouwwerken met breedplaten wel voldoende veilig zijn. Het voorliggende document geeft een me- thode om van een afzonderlijk bouwwerk het veiligheidsrisico te bepalen.

Deze pagina is een onderdeel van: