Document

Kinderen met autisme en een ontwikkelachterstand 21 juni 2019

13 september 2019

Vrijdag 21 juni 2019 is een groep mensen bij elkaar gekomen om in gesprek te gaan over jonge
kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand. Er kwam een diverse groep bijeen, met een
diverse deskundigheid. Van ervaringsdeskundige tot orthopedagoog en van uitvoerend werker tot
voorzitter van het regionale autisme netwerk.
De kinderen die vallen onder de doelgroep ‘autisme en een ontwikkelingsachterstand’ is geen op
zichzelf staande groep. Het is dan ook niet bekend hoe groot deze groep is. Deze kinderen zijn enkel
als onderdeel van andere doelgroepen terug te vinden. In de gehandicaptenzorg binnen de
dagopvang voor kinderen, binnen het onderwijs vaak in het speciaal onderwijs. In de praktijk heeft
deze doelgroep een eigen zorgvraag en formuleren instellingen en scholen oplossingen die op elkaar
lijken. Het lijkt erop dat deze doelgroep baat heeft bij een eigen aanpak.
De verzamelde kennis uit het gesprek is gebundeld in dit rapport. En dit willen we aanbieden aan de
lokale politiek. In de hoop dat deze kennis worden vertaald naar lokaal jeugdzorg beleid. Jeugdbeleid
is immers gemeentebeleid.

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: