Document

Manifest VGN en Ieder(in) inzake huisartsenzorg.pdf

01 oktober 2019

Steeds meer huisartsen en huisartsenposten weigeren om algemene medische zorg te
bieden aan mensen met een beperking die zijn aangewezen op Wlz-zorg. Huisartsenzorg
voor 70.000 kwetsbare mensen met een beperking komt hierdoor in gevaar. Artsen
verstandelijk gehandicapten (AVG) zijn niet opgeleid om die huisartsenzorg te leveren.
Dit maakt noodzakelijk dat huisartsen ook voor deze mensen beschikbaar moeten zijn.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: