Document

Medisch beleid NVAVG fase 3

03 maart 2021

Fase 3 zal ook consequenties hebben voor de medisch zorgverlening. Tijdens (de aanloop naar) Fase 3 is er ook een (steeds grotere) toeloop van cliënten te verwachten vanuit vooral de thuissituatie en in mindere mate ook doorstroom van mensen met een beperking vanuit de ziekenhuizen. Deze cliënten zullen naar verwachting grotendeels in quarantaine zijn en in enkele gevallen (nog) in isolatie. Naast deze opnames zullen ook de opnames van patiënten om andere redenen doorgang moeten kunnen vinden. Door enerzijds de toeloop van cliënten en anderzijds uitval door ziekte van AVG’s, huisartsen en basisartsen zal de werkdruk toenemen doordat er per arts aan meer cliënten medische zorg verleend moet worden. Daarnaast is een toename van zorgvraag bij cliënten te verwachten zowel door gebrek aan continuïteit van personeel als door toename van de medische zorgvraag van cliënten. Voor het ingaan van Fase 3 zal zich de situatie voordoen van (het steeds verder) afschalen van zorg totdat het in code zwart alleen nog mogelijk is om minimale kwaliteit van medische zorg aan zoveel mogelijk patiënten te kunnen leveren. Dit document richt zich op de situatie van Fase 3 en de directe aanloop daarnaartoe.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink