Document

Memo Adviezen en maatregelen COVID-19

Vanaf 25 september 2021 versoepelen een aantal coronamaatregelen. Deze memo bundelt de meest relevante en op dit moment geldende maatregelen voor de gehandicaptenzorg en bevat links naar meer informatie over de basisregels, kwetsbare groepen, het gebruik (ook preventief) van persoonlijke beschermingsmiddelen, vervoer, registratie van de vaccinatiestatus en (de uitzondering op) het gebruik van het coronatoegangsbewijs vanaf dat moment. Deze memo is een levend document en wordt gewijzigd of aangevuld op basis van nieuwe informatie of actuele ontwikkelingen. Deze memo vervangt de specifieke handreikingen rond bezoek, logeren en dagbesteding. 

Deze pagina is een onderdeel van: