Document

Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2019 2021

CAO-partijen vinden het belangrijk dat medewerkers gemotiveerd, gezond, bekwaam en
gewaardeerd hun werk in de gehandicaptenzorg kunnen doen en blijven doen. Dat
ondersteunen we met een CAO met het accent op:
- een goede, marktconforme loonstijging en
- afspraken ter bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Deze pagina is een onderdeel van: