Document

Onderzoek veiligheidsbeleving jeugdigen in jeugdhulp met verblijf

03 maart 2021

Elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving, zeker als een kind noodgedwongen
onder verantwoordelijkheid van de overheid wordt geplaatst in een pleeggezin, een gezinshuis of een
open of gesloten instelling. In het onderzoek ‘Onvoldoende beschermd’ (2019) concludeert
Commissie-De Winter dat tussen 1945 en nu bijna driekwart van de kinderen in de jeugdzorg
slachtoffer zijn geworden van fysiek, psychisch of seksueel geweld. Ongeveer 10% van de
ondervraagden gaf aan vaak tot zeer vaak geweld te hebben ervaren. Om te leren en dit in de
toekomst te voorkomen willen de ministeries van VWS en JenV inzichtelijk laten maken wat de
prevalentie is van geweld, en hoe jeugdigen in jeugdhulp met verblijf hun veiligheid beleven, zodat de
werkvloer daarvan kan leren en veranderen.

Deze pagina is een onderdeel van: