Document

Organiseren van waardegedreven zorg vanuit patiëntperspectief

21 december 2020

Rede van prof. dr. ir. Kees Ahaus in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Health Services Management & Organisation aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, op vrijdag 18 december 2020.

Prof. dr. ir. Kees Ahaus neemt u in deze rede mee langs de vele facetten waar de benadering van waardegedreven zorg vanuit patiëntperspectief over gaat. Drie vragen wil hij daarbij beantwoorden. Wat is waarde? Waar werk je aan bij waardegedreven zorg? Hoe kunnen we waardegedreven zorg sterker organiseren vanuit het patiëntperspectief? Aandacht voor het patiëntperspectief is namelijk hard nodig vindt professor Ahaus.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij

Deze pagina is een onderdeel van: