Document

Prinsjesdag 2021

22 september 2021

Gisteren is tijdens Prinsjesdag de Rijksbegroting 2022 gepresenteerd. Deze bevat de (beleids)voornemens van het kabinet en de verschillende departementen, inclusief de daarvoor beschikbaar gestelde bedragen. Wat betekenen deze plannen voor de gehandicaptenzorg?

In deze notitie geeft de VGN een overzicht van de Rijksbegroting en de gevolgen ervan voor de gehandicaptenzorg.