Document

Rapportage Donkere Wolken

14 juni 2023

In opdracht van de VGN voerde bureau Finance Ideas (FI) een donkere wolken-scenarioanalyse uit bij zes gehandicaptenzorgaanbieders. In deze analyse is voor deze organisaties de impact van de ‘donkere wolken’ op de financiële positie van de gehandicaptenzorg uniform in kaart gebracht. Met als doel om meer zicht te krijgen op de omvang, aard en samenhang van de problematiek.

Door onder andere de sterk toegenomen inflatie (met name de energiekosten), de gestegen rente en bouwkosten, en de gestegen kosten voor personeel komt de financiële positie van de gehandicaptenzorg steeds verder onder druk te staan. Kijk op www.vgn.nl/financielezorgen voor meer informatie over dit onderwerp.

Portretfoto Martijn Koot
Wil je meer weten?
Neem contact op met Martijn Koot