Document

Rapportage 'ontwikkelingen in dagbesteding' (maart 2021 )

19 maart 2021

Dagbesteding is continu in ontwikkeling. De gehandicaptensector heeft een droom dat er voor mensen die geen (betaalde) baan bij een regulier bedrijf hebben, betekenisvolle activiteiten aangeboden worden. We willen traditionele activiteiten innoveren en vervangen deze waar mogelijk door activiteiten midden in de maatschappij. Om in de volle breedte van de ontwikkelingen in de dagbesteding in beeld te brengen liet de VGN een onderzoek doen. Onderzoeksbureau AEF heeft onderzocht welke ontwikkelingen er zijn en wat de kansen en knelpunten daarvan zijn. Het onderzoek bestond uit interviews en werksessies met cliënten, begeleiders, beleidsmedewerkers, managers en bestuurders verbonden aan de gehandicaptenzorg. Het rapport ‘Ontwikkelingen in dagbesteding; kansen en knelpunten’ is nu beschikbaar. Dit document is het rapport van dat onderzoek.