Document

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 november 2020, nr. 2020-0000120656, tot vaststelling van de premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen

09 april 2021

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
5 november 2020, nr. 2020-0000120656, tot vaststelling van de
premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, het
maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag
kinderopvangtoeslag voor 2020 (Regeling tot vaststelling premiepercentages
werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon
werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021)

Deze pagina is een onderdeel van: